Chia sẻ thư mục trên MyCloud OS5 từ web app và mobile app

time25-04-2022, 4:02 pm   time414

Chia sẻ thư mục trên MyCloud OS5
* Web apps
1. Đăng nhập vào giao diện Mycloud OS5 tại web Mycloud.com
2. Bạn có thể chia sẻ tất cả các dạng dữ liệu có trên thiết bị: Folder, Picture, Videos, Albums.
3. Click vào dấu (…) ở mỗi folder hoặc file cần share.

4. Click Share. Ở đây có 2 tùy chọn:
- Send link (view only): chỉ chia sẻ dữ liệu mà không cho chỉnh sửa hay xóa.

Click Copy Link.Bạn có thể chia sẻ cho bạn bè hay khách hàng link qua zalo, skype, viber, mess vvv… bằng cách gửi link.
- Invite to Collaborate

Kiểu chia sẻ này cho phép người được chia sẻ có quyền xem, chỉnh sửa và có thể chia sẻ với người khác.
Bạn cần nhập email của người được share, nếu mail người đó chưa tạo tài khoản mycloud OS5 thì sẽ có email tự động gửi tới hướng dẫn tạo tk mycloud OS5, còn nếu email họ đã tạo tk mycloud OS5 thì email tự động sẽ mời họ truy cập vào thư mục.
Nhấp invite để mời.

* Mobile apps các bạn thực hiện tương tự.
Chúc các bạn thành công

Chọn khu vực mua hàng

Hãy chọn tỉnh thành của bạn, bạn có thể thay đổi lại ở đầu trang