Tạo user - phân quyền người dùng trên My Cloud EX2100

time23-05-2015, 5:52 pm   time7696

Phần 2: Hướng dẫn tạo user truy cập vào thiết bị, phân quyền cho người dùng trong WD My Cloud EX2100

Trong phần 1 VCOM đã hướng dẫn khách hàng các bước cài đặt nhanh thiết bị lưu trữ mạng WD My Cloud EX2100, tiếp theo ta sẽ phân quyền cho người dùng trên EX2100.

1. Tạo User

Trong tab Users, mặc định ban đầu có user của admin sau khi cài đặt My Cloud EX2100. Để thêm 1 tài khoản, click vào biểu tượng dấu + như trong hình

thêm tài khoản trên my cloud ex2100

Điền First Name (sẽ là tên user truy cập: ví dụ user1),  Email của user1, Password để user1 truy cập vào thiết bị. Sau đó Click "Save"

add user trên my cloud ex2100

Tượng tự như vậy trong mục Group chúng ta cũng sẽ tạo group để quản lý.

tạo group trên wd my cloud ex2100

Đặt tên group và thêm user cho group, Click "Save"

add group trên wd my cloud ex2100

Quay lại phần User sẽ thấy User Profile gồm có tên, email, password để user đó truy cập vào Nas, Group membership cho biết user đó thuộc những group nào, Quotas để giới hạn dung lượng sử dụng của user đó trên thiết bị.

set up user trên wd my cloud ex2100

Để xóa 1 User (hoặc Group), bạn chọn User (Group) cần xóa và bấm biểu tượng dấu – sau đó click OK

Delete user trên wd my cloud ex2100

2. Phân quyền người dùng trên WD My Cloud EX2100

Mặc định khi cài đặt thiết bị sẽ tạo các thư mục :
- Public (thư mục share cho tất cả mọi người, tất cả mọi người đều có thể truy cập (Public Access)
- SmartWare: Thư mục sao lưu sử dụng Phần mềm SmartWare
- TimeMachineBackup: sao lưu cho Mac
- Thư mục của các User khi tạo: Admin (WD), user1, user2….
Vì mặc định khi tạo các thư mục này hệ thống sẽ để quyền Public Access nên sau khi tạo user bạn nên phân quyền cho user sử dụng luôn.

Vào tab Shares, chọn thư mục để phân quyền hoặc share cho các thiết bị (làm media server). Chọn chế độ OFF trong Pubic.

share thư mục trên my cloud ex2100

Phân quyền sử dụng cho user có 3 quyền lựa chọn: Full Access (có thể chỉnh sửa, download và upload); Read (quyền chỉ xem, download, không chỉnh sửa hay upload lên được); No Access (Không có quyền truy cập vào thư mục đó)

phân quyền trên my cloud ex2100

Bạn cũng có thể tạo thêm các thư mục và phân quyền cho từng user truy cập tùy vào nhu cầu sử dụng của mình.

Chọn khu vực mua hàng

Hãy chọn tỉnh thành của bạn, bạn có thể thay đổi lại ở đầu trang