Truy cập từ xa qua web tới thiêt bị Nas Western Digital

time16-10-2015, 2:54 pm   time6586

Truy cập từ xa qua web tới thiết bị lưu trữ mạng Nas Western Digital với bản nâng cấp My Cloud OS 3 : Hỗ trợ các dòng My Cloud, My Cloud Mirror, My Cloud EX2, EX4, My Cloud EX2100, EX4100, dòng DL2100 và DL4100.

Từ trình duyệt web bạn truy cập theo địa chỉ "mycloud.com" hoặc "wd2go.com"

Đăng nhập tài khoản (Lưu ý password đăng nhập theo email - khác pass đăng nhập theo user truy cập thiết bị).

mycloud.com

đăng nhập mycloud.com

Nếu hiển thị thông báo, bạn Click phần 3 "Accept your device's security certificate" chứng thực truy cập

certificate nas wd my cloud

Quá trình update có thể mất một vài phút

giao diện truy cập từ xa my cloud

Và đây là giao diện truy cập từ xa My Cloud qua trình duyệt web.

truy cập web browser wd my cloud

Đối với tài khoản user bạn có thể thao tác: thêm, sửa, xóa, upload, download file hay folder.

tạo folder trên my cloud

                                                                                               Thêm 1 folder mới

upload file lên my cloud

                                                                                         upload file lên My Cloud

Điểm nổi là bạn có thể xem trực tiếp các file hình ảnh ngay trên trình duyệt mà không cần phải download về máy tính

xem hình ảnh trên my cloud

Tính năng chia sẻ dữ liệu trực tiếp bằng cách gửi link tới email bạn bè hay đối tác hoặc bạn cũng copy gửi link trực tiếp cho mọi người.

share dữ liệu trên my cloud

                                                                                        lựa chọn "share" chia sẻ dữ liệu

gửi email wd my cloud

                                                                            gửi email kèm nội dung văn bản

share link trên my cloud

                                                                                    share trực tiếp link

Một số công cụ hỗ trợ

user thao tác trên my cloud

Product Guide: Hiển thị bảng điều khiển, quản lý các thiết bị và user (thao tác với tài khoản admin), admin có thể thêm user, xóa user trên trình duyệt web khi ở mạng ngoài.

admin quản lý thiết bị nas my cloud

Quản lý user trên wd my cloud

Change password: Thay đổi mật khẩu truy cập.

Sign out: Đăng xuất.

Get WD Sync: Tải và cài đặt WD Sync - ứng dụng đồng bộ hóa dữ liệu từ máy tính đến thiết bị My Cloud (tham khảo Hướng dẫn sử dụng WD Sync)

>> Tham khảo : Các hình thức truy cập Dữ liệu thới thiết bị lưu trữ mạng Nas WD My Cloud

Chọn khu vực mua hàng

Hãy chọn tỉnh thành của bạn, bạn có thể thay đổi lại ở đầu trang